maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je zo

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoe begin je daaraan? En hoe maak je begot een goed duurzaamheidsrapport? Breekt het koud zweet je helemaal uit bij de verplichte Europese CSRD-wetgeving? Onze experts in maatschappelijk verantwoord ondernemen weten raad. Zij komen je to the rescue met onze workshop duurzaamheid op maat van je bedrijf. 

221228_makesense_duurzaamheidsworkshop_Beeld_4.jpg

een workshop duurzaamheid: wat houdt dat in?

Je leert van onze experts hoe je volledige team vertrouwd te maken met de verschillende facetten van duurzaam ondernemen. Met sprekende en relevante praktijkvoorbeelden krijg je inspiratie om intern enthousiasme op gang te brengen. En de blik te verruimen. Want duurzaamheid omvat meer dan ecologie alleen. Heb jij een inclusief en divers team en ga je zowel intern als extern op een respectvolle manier in dialoog? Ook dat is duurzaam ondernemen. Aan de hand van 10 duurzaamheidsthema’s ontdek je hoe alle topics onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar dus ook versterken.

221228_makesense_duurzaamheidsworkshop_Beeld_9.jpg

aan de slag met duurzaamheidsdoelstellingen

Je stelt tijdens de workshop duurzaamheid jouw duurzaamheidsdoelstellingen voor aan het team en gaat er voor de eerste keer samen mee aan de slag. Je krijgt nieuwe inzichten waarmee je een concrete invulling geeft aan eerder vastgelegde doelen en uitdagingen. Op maat van je bedrijf, relevant voor iedereen. We stellen de werkgroepen tijdens de workshop dan ook zo heterogeen mogelijk samen. Zo wek jij duurzaamheid tot leven bij iedere werknemer. Over alle functies en vakgebieden heen, zowel bottom-up als top-down. Zodat je samen impact creëert voor een mooier bedrijf, in een nog schonere wereld.

hoe duurzaam ondernemen?

Je slaagkansen zijn het hoogst als de neuzen van al je werknemers in dezelfde richting staan. Heeft iedereen binnen je onderneming intrinsieke goesting om beter te doen, dan heeft ook een eventuele mentaliteitswijziging meer kans op succes. Samengevat: duurzaamheid moet leven, bruisen, borrelen. En als het moet soms eens goed stuiven.

Maar je duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen op poten zetten is één ding. Ze tot leven wekken een ander. Dat doe je door (je) werknemers te inspireren, motiveren en verbinden om van jouw team de – elektrische – motor te maken voor duurzame verandering. Van binnenuit. En dat is het doel van onze workshop duurzaamheid.

mvo: voor wie?

Voor iedereen die verandering wil doorvoeren en een kleine of grote (r)evolutie wil ontketenen. Maar vooral voor iedereen die wil inspireren om écht impact te maken: 

  • Jij bent CSR- of sustainabilitymanager: “Ik wil het draagvlak binnen mijn organisatie vergroten om écht werk te kunnen maken van verduurzaming.”
  • Jij bent HR-manager: “Er is een plan van aanpak rond duurzaamheid uitgedacht en ik wil de medewerkers engageren voor de implementatie.”
  • Jij bent marketingmanager: “Vooraleer we extern communiceren naar klanten en stakeholders, wil ik dat elke medewerker een ambassadeur van onze duurzaamheidsstrategie wordt.”
  • Jij bent CEO of ondernemer: “Ik voel de nood om op een duurzamere manier te ondernemen en wil mijn team dezelfde overtuiging bijbrengen.”

en na de workshop duurzaamheid...

… heb je een strategisch draagvlak binnen jouw organisatie om je doelstellingen te implementeren. Met enthousiaste werknemers als duurzaamheidsambassadeurs die zich engageren voor een schoon bedrijf in verandering. Samen met jou. En met ons, voor je duurzaamheidscommunicatie. Want eens je maatschappelijk verantwoord onderneemt – of er op z’n minst stappen in zet – dan mag de hele wereld ‘t weten. Dan zorgen wij voor een onderbouwde communicatiestrategie die bij je past. Zodat jouw duurzaamheidsinspanningen je klanten, partners, stakeholders – je hele omgeving – van hun sokken blazen.