satellite industries

mvo-scan en beurscampagne voor smetteloos imago

Met het oog op een langetermijnstrategie en een duidelijke communicatie hierover op het internationale EUROTOI 2020, wilde Satellite Industries werken aan zijn duurzame imago. Want ’s werelds grootste leverancier van mobiele toiletcabines is dat wel degelijk, alleen ziet en ruikt de doorsnee gebruiker dat (nog) niet. Van ons wilde de Europese poot weten hoe het zijn duurzame verhaal helder en geloofwaardig aan de man kon brengen. Dus ging ons team aan de slag met een MVO-scan als basis voor een communicatiestrategie en ludiek concept voor een frisse beurscampagne.

200224_makesense_case_SAT_case-beeld.jpg

Satellite Industries  is de grootste leverancier van mobiele sanitaire voorzieningen ter wereld – van hoogwaardige toiletcabines en handwasstations tot urinoirs en biologisch afbreekbare reukverdrijvers. De recycleerbare plastic wc-hokjes zijn een vaste gast op festivals, maar ook op tal van bedrijfsevenementen en bouwwerven. En de toiletleverancier weet zelf waar het hokje knelt: veel plastic, een niet zo comfortabele pot en gekleurde toiletvloeistof. Hun vragen aan ons team: ‘Hoe kunnen we onze gebruikers bewust maken van de voordelen – want die zijn er wel degelijk?’ en ‘Hoe kunnen we het duurzame aspect integreren en geloofwaardig communiceren naar zowel b2b- als b2c-klanten? Ons antwoord: met een slimme strategie en lentefris communicatieconcept.

200224_makesense_case_SAT_Beeld_4.jpg

van mvo-scan naar creatief concept

We lichtten Satellite Industries door op een aantal duurzaamheidstopics – plasticgebruik, spoelmiddelen en afvalbeheer – en verwerkten alle gegevens in een duidelijke MVO-scan, als basis voor de communicatiestrategie en het creatieve concept. Voor de beurscampagne richtten we ons rechtstreeks tot de eindgebruiker, om op die manier ook de b2b-sector mee op de kar te krijgen. Om het duurzame karakter van de plastic cabines te benadrukken – een cabine gaat gemiddeld 15 jaar mee – lieten we de cabines letterlijk voor zich spreken: ‘I last longer than your car/marriage/the average employee in your company …’ Een cheeky tone of voice, met een geloofwaardige boodschap. We zetten onze boodschap kracht bij met kleurrijke beelden en een niet mis te verstane bodytekst.

200224_makesense_case_SAT_Beeld_2.jpg

uitrol van de beurscampagne

We rolden de campagne uit op social media en de website van Satellite Industries. Op EUROTOI zelf zorgden we voor leafletsroll-upbanners, A4-stickers voor in de toiletcabines en urinoirs en welriekende autoluchtverfrissers als originele beursgadgets.

van mvo-scan naar creatief concept

het resultaat

Met onze MVO-scan legden we de basis voor een duidelijke communicatiestrategie die op lange termijn het duurzame imago van Satellite Industries zal versterken. Ons creatief concept leerde hokjesdenkers hun toiletbezoek te relativeren waar dan ook in Europa: het marketingmateriaal kan perfect aangepast worden aan de behoeftes van elke klant.

Do you want to make sense?

Vraag ons hier en nu advies of kom eens langs in onze loft.