rijkswaterstaat

interactief platform ‘slim met schoolafval’ als schoolvoorbeeld voor minder afval

Toen Rijkswaterstaat onlangs een nieuwe tool wou ontwikkelen die scholen ondersteunt bij circulair inkopen, keken ze in de richting van make sense en Copper8 om de inhoudelijke en creatieve vertaalslag te maken.

Samen lanceerden we het gloednieuwe ‘slim met schoolafval’ – een interactieve site die scholen via een handig stappenplan begeleidt naar verduurzaming en minder afval. De campagne maakt deel uit van het programma VANG Buitenshuis – ‘Van Afval Naar Grondstof’ en ondersteunt scholen in hun circulaire bedrijfsvoering.

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijkswegen, rijksvaarwegen en rijkswateren in Nederland en zet in op een duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin grondstoffen zo lang mogelijk in omloop blijven, die z’n waarde behoudt en het milieu spaart. Scholen vervullen hierin een belangrijke maatschappelijke rol. Niet alleen in de opleiding en bewustmaking van hun leerlingen, maar ook in de dagelijkse gang van zaken. Bij de aankoop van schriften, meubilair en computers wordt steeds vaker circulair gedacht en gehandeld, maar in hun afvalverwerking zijn scholen vaak nog zoekende.

 

interactieve website met stappenplan

Samen met Copper8 – experts op het gebied van circulaire inkoop – zetten we een project op poten om scholen te sensibiliseren en te informeren. Via een workshop met zo’n 20 schoolinkopers binnen het onderwijs verzamelden we relevante info en praktijkvoorbeelden. Daarop hielden we diepte-interviews met zowel schoolinkopers en -bestuurders als afvalwerkingspartijen en afvalexperts binnen het onderwijs om onze kennis verder uit te breiden. Alle content en inzichten die we vergaarden, gebruikten we als basis voor onze communicatiestrategie en websitestructuur.

Onze doelstelling? De waardevolle info toegankelijk maken voor alle betrokkenen en schoolpersoneel, facilitair medewerkers, gemeenteambtenaren van de afval-, reinigings-, en milieudienst, afvalinzamelaars en schoonmaakbedrijven activeren om slim met schoolafval om te gaan.

Op de website wordt goed gewezen op een aantal belangrijke zaken die vaak over het hoofd worden gezien, zoals het creëren van draagvlak binnen de eigen school en het belang van goed contractmanagement.

De site begeleidt scholen stap voor stap bij hun inkoopproces en helpt hen om duurzame afvalcontracten af te sluiten met derde partijen.

Dankzij die contracten wordt restafval optimaal gescheiden en zo tot een minimum beperkt, waardoor waardevolle reststromen een nieuw leven krijgen. In vier stappen reikt de tool praktische tips aan, belangrijke aandachtspunten en praktijkvoorbeelden voor een duurzamer afvalbeleid in scholen.

Het interactieve platform werd gelanceerd via een officieel persbericht van Rijkswaterstaat en twee interviews, die gedeeld werden op een 60-tal relevante kanalen en verschenen in verschillende offline media.

 

het resultaat

De gloednieuwe tool wordt wekelijks gebruikt door zo’n 100 unieke en relevante bezoekers per week. Het persbericht en de twee interviews leverden free publicity op via tientallen online media, websites en tal van nieuwsbrieven. En ook via mond-tot-mondreclame kreeg het project de nodige aandacht.