provincie west-vlaanderen

kick-offevent voor klimaatplan met ballen

West-Vlaanderen ambieert CO2-neutraliteit tegen 2030. 

De provincie vroeg aan ons om haar medewerkers klaar en duidelijk te informeren over het interne klimaatplan. Omdat we volledig achter die doelstelling staan, trapten we het ambitieuze programma af met een kick-offevent met ballen.

Klimaatverandering, CO2-neutraliteit, CO2-uitstoot, CO2-reductie … Voor de provincie aan de slag ging met die begrippen, wilden wij ze tastbaar maken voor alle interne partijen. CO2-neutraliteit betekent dat er buiten de natuurlijke koolstofkringloop geen extra koolstofgassen worden uitgestoten. Zo heeft de provincie geen impact op het klimaat en draagt ze dus niet bij tot klimaatverandering. Met de leuze ‘Wij gaan voor nul!’ kneedden we de medewerkers tot ambassadeurs van het klimaatplan met als doel: nul uitstoot. Het symbool van onze campagne werd heel toepasselijk een dikke nul in de vorm van een enorme koolstofdioxidebal.

We lanceerden het event met een stevige aanloopcampagne: we ontwierpen affiches, verstuurden e-vites, lieten ronde uitnodigen bezorgen ...          

‘Het klimaatplan met ballen’ werd voorgesteld op het kick-offevent in de raadzaal van het provinciehuis Boeverbos. De West-Vlaamse stand-upcomedian Gunter Lamoot hield er de sfeer luchtig met een wieder-tegen-zieder-quiz: op eigen risico namen personeelsleden het op tegen de deputés en de griffier; het team dat fout antwoordde werd belaagd met een reuze-CO2-bal. Tegen het einde van de quiz was de hele zaal gevuld met koolstofdioxide. Daarna kreeg elke medewerker een CO2-kwartetspel mee naar de lunch, waarop de uitstoot van onder meer de poolwagen, bladblazer en koffiemachine stond afgebeeld. Zo konden de ambassadeurs al volop oefenen om zo min mogelijk koolstofdioxide uit te stoten door de CO2-neutraalste toestellen te verzamelen.

 

De raadzaal van het provinciehuis zat tjokvol. We puzzelden de ronde uitnodigingen in elkaar tot een grote bolvormige structuur die bezoekers aan het Boeverbos informeert over of herinnert aan het ambitieuze doel van West-Vlaanderen: ‘Wij gaan voor nul!’

Do you want to make sense?

Vraag ons hier en nu advies of kom eens langs in onze loft.