brand personality voor Younited

tone of voice, contentplan & sociale mediastrategie

Maatschappelijke impact is voor sociaal ondernemer Younited Belgium de raison d’être. En om dat doel te bereiken, gebruikt de organisatie een verrassend middel: voetbal. Aan de basis bestaat Younited uit lokaal verankerde Younited-teams: voetbalclubs voor en met spelers die strijden tegen een kwetsbaarheid op vlak van huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving... Of, om het met de woorden van Younited zelf te zeggen: experts in het dagelijkse overleven. En wie dagdagelijks bezig is met overleven – ook als coach vanop de zijlijn – heeft geen tijd voor communicatie. Dus zetten wij voor Younited de brand personality op scherp, om van daaruit een passende brand voice, tone of voice, schrijfstijlgids én contentplan uit te schrijven.  

de vraag

De vraag van Younited Belgium, de nationale cel die het netwerk van lokale teams aanstuurt, was drieledig:

  • de naamsbekendheid en visibiliteit van de organisatie vergroten
  • een communicatiestrategie ontwikkelen
  • de Younited-spelers op een empowerende manier in beeld brengen

Maar de Younited-organisatiestructuur vormde ietwat van een uitdaging. Sociale organisaties als OCMW nemen de werving en begeleiding van de spelers op zich. Professionele voetbalclubs ondersteunen de Younited-ploegen en -coaches. En tot slot is een team ook verbonden aan andere sociale organisaties en lokale partners, zoals stads- of gemeentebesturen en bedrijven-sponsoren.

gezocht: communicatiestrategie

Dat geeft ieder team een specifieke samenstelling en eigenheid. De hamvraag: hoe krijgen we eenheid in die veelheid aan couleur locale? Hoe krijgen we de verschillende Younited-teams aan het communiceren? Op dezelfde manier dan nog? Of de lokale content naar de nationale cel? Wat zijn de drempels voor die teams om te communiceren? En hoe nemen we die weg?

de eerste stap: een brand personality workshop

Ons antwoord: begin met de definitie van je brand personality. Kort samengevat is een brand personality een set van menselijke karakteristieken die je een merk toekent; alsof dat merk een persoon zou zijn, dus. Een tone of voice bepalen of een schrijfstijlgids uitwerken? A shot in the dark zonder die merkidentiteit. Daarom gingen we samen aan de slag in een workshop. Twee uur later had Younited een brand personality, brand voice én tone of voice. We doopten Younited om tot een ‘volkse magiër’ die de dromen helpt waar te maken van experten in het dagelijks overleven. Die hen helpt ontdekken wie ze kunnen en wíllen zijn in de maatschappij. Habemus brand personality. One down.

brand voice vs tone of voice

De brand voice vertelt waar deze volkse magiër voor staat: warmte, laagdrempeligheid en professionaliteit. Hij zet in op verbinding en bouwt aan een community met methodes die een tikkeltje onconventioneel en innovatief zijn voor de 'sociale sector'. Dat moet doorklinken in alles wat hij zegt, schrijft en doet. Zijn tone of voice hangt af van situatie, emotie of mediakanaal maar blijft altijd in lijn met die brand voice. Het samenspel tussen beide schreven copywriters Karen en Inke uit in een schrijfstijlgids: een naslagwerk met concrete voorbeelden waar iedereen binnen Younited op terug kan vallen.

socialemediastrategie

Nu we de brand identity, brand voice en tone of voice helder hadden, werd een socialemediastrategie met concreet advies over de verschillende kanalen van Younited ook een pak makkelijker. We scanden de website, socialemediaprofielen en formuleerden advies voor quick wins. Kleine ingrepen om de usability van de website te verbeteren, bijvoorbeeld. Of de verfijning van de doelgroepen voor de verschillende socialemediakanalen. Als kers op de sociale taart maakte vormgever Ward grafische templates voor alle kanalen om de brand identity van Younited ook visueel gelijk te trekken.

en tot slot: een contentplan

Om het overzicht op de doelstellingen, doelgroepen en de invulling van de sociale mediastrategie te bewaken, maakten we tot slot een template voor een contentplan. Daarin deden we niet alleen inhoudelijk een voorzet – every pun intended – maar ook stilistisch en thematisch: waarover schrijf je, hoe schrijf je, waarop moet je letten... Die kalender zette Younited Belgium online beschikbaar voor alle lokale teams. De teams vonden er inspiratie voor hun eigen Facebookpagina en kregen omgekeerd ook plaats om hun lokale onderwerpen in te vullen voor de kanalen van de nationale cel. En zo was informatie-uitwisseling een feit. En onze opdracht volbracht.

 

geen flauw benul van jouw brand identity?

lossen we dat even voor je op?