het vragen(v)uur

Eoly-topman Stephan Windels over zijn weg naar duurzaamheid

15 feb 2021, dimitri barbe

Elke maand geeft een partner-koploper/tegendraadse ondernemer ons zijn of haar visie op duurzaamheid. Op gisteren, vandaag en morgen. Een blik achter en voor de schermen – zowel professioneel als persoonlijk. Deze maand: Stephan Windels, CEO van duurzame energieproducent Eoly.

Vandaag ben je CEO bij Eoly, maar je was eerder ook voorzitter van Fost Plus, dat ernaar streeft om zoveel mogelijk verpakkingen in de keten van de circulaire verpakkingseconomie te houden. Je blijft in de duurzame sector; de sustainable business. Een bewuste keuze?

Van jongs af heb ik bewust die keuze gemaakt – ik ben opgegroeid in een tijd van zure regen, bodemverontreiniging en opkomende klimaatverandering. Door mijn bekommernis om de planeet ben ik gestart bij Colruyt op het milieudepartement. Daarna ben ik blijven werken op terreinen die te maken hebben met ecologie en verduurzaming.

Waar staat Eoly voor vandaag? Hoe heb jij Eoly mee vormgegeven?

In 2012 ben ik gestart bij het toenmalige WE-Power, dat in 2015 veranderd is naar Eoly – de duurzame energieproducent van Colruyt Group binnen de energieholding Virya Energy. Eoly is een jong en dynamisch bedrijf dat de transitie naar hernieuwbare energie mee vormgeeft via zonne-energie- en onshore windprojecten. Bij Eoly kijken we continu hoe we duurzame kWh zo goed mogelijk in ons energiesysteem kunnen krijgen en ook houden. We zoeken actief naar manieren om de productie en het verbruik van energie beter op elkaar af te stemmen, maar ook hoe we die duurzame elektriciteit kunnen stockeren. Hernieuwbare energie is bijzonder duurzaam, maar we wekken die enkel op op het moment dat er effectief wind of zon is. Om te kunnen evolueren naar een volledig duurzaam systeem moeten we op een moment van veel energieproductie de energie ook kunnen stockeren om ze op een later tijdstip te gebruiken.

Waarom werk je graag bij Eoly?

Om heel veel redenen, maar vooral voor het tempo en de snelheid van ontwikkeling; alles verandert continu. Ook voor de frisheid en de dynamiek in ons team. Het is een team met een fris elan, met mensen die ervoor willen gaan, die samenwerken aan eenzelfde duurzaamheidsperspectief. Om die dynamiek te garanderen, hanteren we een heel open cultuur met een kritische geest: constructieve discussies helpen ons vooruit.

Waarom kiezen jullie bewust voor actieve communicatie rond jullie windturbineparken, een vrij controversieel onderwerp?

Windenergie is al 20 jaar ingeburgerd, maar krijgt nog steeds te kampen met tal van vooroordelen en onwaarheden. Bij elk nieuw project is er altijd wel iémand die bezwaar heeft. Wanneer die partijen ervaren dat er geen nadelige effecten zijn, worden de grootste tegenstanders vaak de grootste supporters. Uiteraard moet elke turbine en elk park goed ontworpen, gepland en beheerd worden, maar de angst die mensen wordt ingeboezemd, is onterecht.

Dankzij coöperaties kunnen burgers zelf ‘mede-eigenaar’ worden van een windturbine in hun buurt en op die manier mee investeren in wind. Zijn deze coöperaties noodzakelijk om meer draagvlak te creëren bij de bevolking? Moeten ze hun persoonlijke bijdrage en return echt kunnen ‘voelen’?

Ik vind van wel. Het enige wat je niet kan doen: de turbines verbergen. Daarom is het goed dat burgers coöperatief kunnen investeren. In een park van 3 turbines bijvoorbeeld, wordt er eentje volledig geïnvesteerd door de Eoly Coöperatie. En die coöperatie lééft – je voelt de positieve vibe van de coöperanten, die samen met ons ‘ondernemer in duurzame energie’ zijn. Ze zien het project ontstaan, volgen het op de voet en zijn trots dat ze mee kunnen/mogen investeren. De coöperanten of mede-eigenaars kunnen ook aandelen kopen voor hun kinderen of kleinkinderen en hen op die manier een stukje betere en mooiere wereld geven. Daar doen we het voor.

sustainability is geen modewoord

Voor de communicatie hierrond werken jullie samen met make sense. Waarom hebben jullie voor ons bureau gekozen?

Sustainability is bij jullie geen modewoord of bijkomstigheid waarop we uit marketingstandpunt kunnen inzetten. De hoofdinsteek is duurzaamheid van bedrijven in de kijker zetten. Authenticiteit uitstralen. En net zoals bij ons voel ik ook bij jullie een mindset van ‘We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen’.

Hoe ziet het Eoly van morgen eruit? (Op welke manier gaat Eoly in de toekomst concreet voor positieve impact?)

We blijven maximaal investeren in dialoog, dat is héél belangrijk. Uiteraard gaan we niet enkel praten en luisteren, maar ook realiseren. De urgentie is er, de nieuwste rapporten liggen er, en die zijn niet mals. Onze theorie van morgen? Dankzij – en mét – die dialoog mooie dingen realiseren.

De missie van Eoly is: ‘Binnen één generatie willen we al de energie uit duurzame bronnen halen.’ Kan je dat even verduidelijken?

Enerzijds blijven we investeren in duurzame energie uit wind en zon. Anderzijds gaan we het verbruik en de productie beter op elkaar afstemmen. We bouwen onze activiteiten in groene waterstof op – dat is waterstof geproduceerd met duurzame energie. Duurzame elektronen worden omgezet in waterstofmoleculen. Door een brug te maken tussen het elektriciteitssysteem en het gassysteem kunnen we de processen en activiteiten die moeilijk te verduurzamen zijn op het pad naar zero carbon zetten. Zo gaan we het gebruik van fossiel gas vervangen door het gebruik van duurzaam gas en op die manier binnen één generatie alle energie uit duurzame bronnen halen.

Heeft de wereldwijde gezondheidscrisis volgens jou het bewustzijn voor klimaat en milieu bij bedrijven beïnvloed?

Veel bedrijven zijn momenteel reeds actief bezig om hun impact te verminderen, maar ik denk wel dat er een blijvend effect zal zijn, een blijvende impact. Zo heeft Europa een duidelijke richtlijn gegeven voor de relanceplannen: 37% van de middelen gaat voortaan naar duurzaamheid. Een tweede element? In tegenstelling tot de vorige generaties heeft deze generatie nog geen groot crisismoment meegemaakt. Tot op vandaag. Dit doet ons beseffen: ons leven en het comfort dat we voordien hadden is geen evidentie. We moeten dat op lange termijn veilig stellen.

Wat is jouw grote droom voor Eoly?

Mijn droom is om duurzaam te kunnen groeien in maximale harmonie met álle partijen – stakeholders, organisaties, bedrijven, individuen.

voor de volgende generatie

Wat geeft jou energie om tegen de stroom in te blijven ondernemen, als voorvechter van een gezonde planeet, voor deze en de volgende generatie?

Dat is net die volgende generatie zélf. We hebben een verantwoordelijkheid naar onze kinderen en kleinkinderen toe. Daarvoor moeten we de omgeving en de planeet beschermen. Wollig? Misschien. Maar nu passief blijven is geen optie. Het is ook een goeie zaak, daar wil je voor vechten.

Wat is jouw duurzaam advies aan familie en vrienden?

(Al lachend) Eoly Coöperatie goed in de gaten houden zodat ze kunnen investeren op het goeie moment. Nee integendeel, het moeten niet altijd de grote dingen zijn. Als we elke dag iets kleins doen, komen we al een heel eind. Ben je aan het wandelen? Raap die twee of drie blikjes op die je ziet. Als iedereen daarin z’n verantwoordelijkheid neemt, zijn we er misschien over een paar jaar vanaf, van dat zwerfaval. En ook: de meest duurzame kWh is nog altijd degene die je niet gebruikt – dus probeer het soms eens met wat minder.