Gendergelijkheid, (ook) een mannenzaak

een duurzame Internationale Vrouwendag

08 mrt 2023, inke hutse

Voor Internationale Vrouwendag doken wij in de gevoelswereld van onze mannelijke collega’s. Wat maakt het voor hen moeilijk om man te zijn? Praten zij over hun emoties? En wanneer hebben ze voor het laatst gehuild? Nóg meer podium voor mannen op Internationale Vrouwendag, make sense? Really? Jazeker, houdt volledig steek.   

‘Men don’t have the benefits of equality either. Gender equality is your issue too.’ Met deze woorden nodigde de UN in 2014, bij monde van actrice Emma Watson, mannen overal ter wereld uit om vanonder het juk van genderstereotypes te klauteren en zichzelf feminist te noemen. Om samen met vrouwen te strijden tegen het idee dat gender een kwestie is van tegenpolen: mannen zijn sterk, vrouwen gevoelig (en dus zwak). Maak van gender een spectrum, was haar pleidooi. Zie aanwezige vaders, zorgers, individuen met kwetsbaarheden en – godbetert – emoties niet als minder ‘mannelijk’ of minder ‘succesvol’. Verander die visie op mannelijkheid, en de positie van vrouwen (en iedereen daar tussenin) verandert logischerwijze mee. ‘If men don’t have to control, women won’t have to be controlled.’   

gevaarlijk mannelijk

Het cliché dat mannen sterke, zelfredzame, stoere en emotioneel geconstipeerde tettenzotten en lefgozers zijn, is even schadelijk voor mannen als het onrealistische schoonheidsideaal dat is voor vrouwen. In de meest extreme gevallen mondt dat uit in fysieke en/of seksuele agressie, dominantie en vijandigheid. Toxic masculinity, quoi - Trump of Poetin, anyone? Maar zelfs in een mildere en ogenschijnlijk onschuldiger vorm is dat mensbeeld ongezond en potentieel gevaarlijk. Voor onze maten, cafékennissen, de klasgenootjes van onze kinderen of collega’s op het werk. Volgens cijfers van MoveMen sterven er in België bijna 4 keer zoveel mannen in een verkeersongeval als vrouwen (2019). Bijna 80% van overlijdens door een drugsoverdosis zijn mannen. 7 op 10 zelfdodingen in België treffen mannen (2017). Tussen 2017 en 2019 was zelfdoding zelfs de doodsoorzaak voor 25% van álle sterfgevallen onder mannen tussen 25 en 44 jaar (tegenover 14% bij vrouwen). En er zitten 19 keer zoveel mannen in de gevangenis als vrouwen (2019).

Gevraagd naar welke zogenaamd ‘mannelijke’ kwaliteiten het onze collega’s moeilijk maken om man te zijn, hadden zij het over emoties verbergen, prestatiedruk, altijd stevig in je schoenen moeten staan, competitiviteit. We willen uiteraard niet pretenderen wetenschappelijk onderzoek gedaan te hebben. We geven het gewoon mee.

iedereen verliezer

Het mag wel duidelijk zijn: vrouwen hebben niet het alleenrecht op genderongelijkheid. In dit debat zijn alle genders verliezers. De grote druk die mannen ondervinden om te presteren, is ronduit schadelijk. Met (zelf)agressie in verschillende vormen tot gevolg. En zolang we die prestatiedruk grotendeels bij mannen blijven leggen, heeft dat een weerslag op vrouwen. Zij die er bovenop een (veelal deeltijdse) job, het vaakst gezinsmanagement en (onbetaalde) zorgarbeid bijnemen. In ons team is dat niet anders: alle 7 vrouwelijke collega’s met kinderen werken deeltijds. Voor hier iemand op de kast kruipt: no crime there! Ieder gezin maakt keuzes en regelt wat er te regelen valt. Het mag alleen tot nadenken stemmen dat alle keuzes consequenties hebben.

gelijkwaardigheid sleutel tot duurzame samenleving

Een duurzame samenleving bereiken we dus niet door mannen dingen te laten doen voor vrouwen. Nog meer druk, zeg. Nee, echte gendergelijkheid gaat over gelijkwaardige kansen voor man, vrouw, trans, queer, non-binair... Om te werken wanneer en hoe je dat wil, voor hetzelfde loon. Om voor kinderen te zorgen zonder daarbij je carrièrekansen te hypothekeren. Over vrijheid om je emoties te uiten en kwetsbaar te zijn.

Tot slot een boodschap aan onze mannelijke collega’s. Jullie die zonder verpinken voor de camera kropen en zo verschrikkelijk eerlijk en kwetsbaar onze vragen beantwoordden. Jullie die daarmee het goede voorbeeld geven (wat wij ook elke dag aan de lunchtafel voelen). Wij, de vrouwelijke collega’s van make sense, salute you. Merci!

 

Je employer branding boosten? Of (terecht) uitpakken met je duurzame, gelijkwaardige werkvloer?

 

Maak hieronder je afspraak met onze opperchief Dimitri.


boek dimitri