Duurzaamheidsrapportage: uitdaging én kans

15 feb 2023, jo van assche

Sinds kort informeren bedrijfsnetwerken hun leden over de nieuwe Europese CSRD-richtlijn, voluit de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’. Met die verplichte duurzaamheidsrapportage vergroot de EU de groene en sociale verantwoordingsplicht van ongeveer 50.000 bedrijven in de EU, en een kleine 3.000 in België. Op zich is die toenemende transparantie over de grootste bedrijven in ons land en de EU, goed nieuws.

Maar wie Arie Van Hoe van het VBO daarover gelezen heeft in De Tijd (30/1/23), is vast moedeloos. Erg moedeloos. Hoe lastig, zo'n rapportering over de hele waardeketen. ‘Het vergt tijd om de duurzaamheid, de impact op de buitenwereld en de risico's van een onderneming in kaart te brengen. Heel veel gegevens moeten worden verzameld,’ waarschuwt Arie. Je moet je blootgeven, lastige consultants inschakelen die op een wetenschappelijk onderbouwde manier werken en dat allemaal voor handenvol geld. Om nog te zwijgen over de slapeloze nachten over aansprakelijkheid voor mensenrechten, milieu of dwangarbeid. Kortom: moeilijk moeilijk moeilijk.

De Belgische ondernemer is bij deze gewaarschuwd. Of hij/zij ook gemotiveerd is, laten we in het midden.

Voka-adviseur Maarten Libeer, ziet naast de lasten gelukkig ook de lusten van duurzaamheidsrapportage: ‘De update van de vorige richtlijn heeft als doel om de onnodige kosten van duurzaamheidsverslaglegging voor ondernemingen te verminderen en hen in staat te stellen op efficiënte wijze te voldoen aan de toenemende vraag naar informatie over duurzaamheid.’

portret-Jo.jpg

Als CSR-consultant voor een agentschap gespecialiseerd in duurzame marketing vraag ik met aandrang: mag het iets meer zijn? Het nut van een duurzaamheidsrapport zit niet alleen in risicobeheer en de toegang tot kapitaalmarkten. De meerwaarde zit ‘m in de grote mate van transparantie: medewerkers, financiers, NGO’s en diverse overheden hebben zicht op hoe maatschappelijk verantwoord jij als bedrijf bezig bent. Met alle gevolgen van dien.

Want die transparantie komt de reputatie van je onderneming ten goede. Het vertrouwen tussen jou en je stakeholders groeit. Met de nodige ondersteuning (lees: goeie communicatie) bereikt die transparantie over je bedrijfsstrategie en je merk ook de eindconsumenten. Zo weet iedereen rondom je bedrijf dat je meewerkt aan een betere wereld in 2030, zoals de VN die gedefinieerd heeft middels de 17 SDG’s. En was dat net niet de bedoeling van de Europese wetgever?

Duurzaamheidsrapportage maakt voor gemotiveerde ondernemingen deel uit van een strategie om de eigen waardecreatie op de lange termijn te versterken. ‘Create shared value’ om het in goed Nederlands te zeggen; dáárover gaat duurzaamheid. Het faciliteert concurrentie ten koste van andere, minder duurzame bedrijven, en niet ten koste van mens en planeet. Om maar te zeggen: ja, het is een uitdaging. Én een kans.

 

klaar om die kans te grijpen?

 
 
bel me, schrijf, laat me vlug iets weten