Duurzaamheid is dood. Leve duurzaamheid!

een make sense-nieuwjaarsbrief

11 jan 2023, inke hutse

In 1913 schreef Gertrude Stein in het gedicht Sacred Emily een zin die wereldberoemd zou worden: ‘Rose is a rose is a rose is a rose.’ Critici vroegen zich smalend af of de gerenommeerde schrijfster een beroerte had gekregen. Maar Gertrude wist precies wat ze deed. Die zin moest de roos – een cliché veelvuldig misbruikt in de poëzie – haar eigenlijke betekenis teruggeven. ‘Yes, I’m no fool; but I think that in that line the rose is red for the first time in English poetry for a hundred years.’

Iets gelijkaardigs zagen wij gebeuren met het woord ‘duurzaamheid’. De afgelopen jaren kon je geen krant openslaan, radio aanzetten of website openklikken, of daar was het: het containerbegrip ‘duurzaam’. Nu eens een lege doos van Pandora, dan weer het groene doekje voor het bloeden. Hoe meer het gebruikt werd, des te uitgeholder het raakte. Duurzaamheid lijkt wel op sterven na dood na dood na dood. 

Daarom heeft ons team maar één voornemen voor 2023. Dit wordt het jaar waarin wij met toewijding en verbetenheid, duurzaamheid terug betekenis zullen geven. Want duurzaamheid beperkt zich niet tot CO2-uitstoot. Het is ecologie én sociaal welzijn, inclusief bestuur, aandacht voor arbeidsomstandigheden, een leefbare economie. Brundtland indachtig: een leven dat nu en later houdbaar is voor iedereen.

Is onze liefde voor de natuur dan over? Uiteraard niet. Natuur is onontbeerlijk in een houdbaar leven. En onze eerste liefde – die we in oktober nog vierden op de vijfde editie van time to make sense. Maar als duurzame vaandeldragers van het eerste uur voelen wij ons persoonlijk geroepen om duurzaamheid te redden van dood door uitholling.

Dus is deze nieuwjaarsbrief niet alleen een voornemen van ons. Hij is ook een uitnodiging aan jou. Om je aan te sluiten bij onze missie. Om van 2023 het jaar te maken waarin we samen het duurzaamheidsdiscours onderzoeken, uitdiepen, opentrekken. Door breed en volledig te communiceren over duurzaamheid. Voor nog meer impact. En nog meer toekomst.

Duurzaamheid is dood? Leve duurzaamheid!

Duurzaamheid is milieu is maatschappij is economie is wij.

 

En jij? Is jouw werkvloer inclusief? Je geld wel besteed, je mobiliteit doordacht of maatschappelijke impact je ambitie?

Dan is duurzaamheid ook jij.

Goesting om daar samen betekenis aan te geven dit jaar? Maak dan hieronder je afspraak voor een face-to-face nieuwjaarsdrink. Kerstomaatjes, bubbels en een zinvol klapke, doorspekt met duurzaam advies, om 2023 mee starten. Leve duurzaamheid!  

 
maak een afspraak