csrd: wat betekent het voor jou en je bedrijf?

over de verplichte duurzaamheidsrapportage vanaf 2025

05 jan 2023, jo van assche

csr directive: transparante duurzaamheidsrapportage

De Corporate Sustainability Reporting Directive kadert in de Europese Green Deal. Dat is een set maatregelen om de klimaatcrisis te bestrijden en met de EU een netto-uitstoot van broeikasgassen te bereiken tegen 2050. Of ook: klimaatneutraal te worden. De CSRD-richtlijn mikt op transparantere en betere duurzaamheidsinformatie. De directive bepaalt dan ook dat bedrijven onafhankelijk zullen moeten rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Alle audits worden uitgevoerd door externe bureaus en vermelden alle genomen MVO-stappen op weg naar een duurzamer Europa. Europe, douze points…

221228_makesense_Blog_csrd_Beeld_9.jpg

die csrd: geldt dat ook voor mijn bedrijf?

De regelgeving heeft betrekking op jouw bedrijf als je voldoet aan deze voorwaarden:

  • Je hebt een bedrijf met meer dan 500 werknemers. Dan rapporteer je vanaf 2025 over het boekjaar 2024.
  • Je hebt een bedrijf met meer dan 250 werknemers en/of € 40 miljoen omzet en/of € 20 miljoen in totale activa. Dan rapporteer je vanaf 2026 over het boekjaar 2025.
  • Je hebt een klein of middelgroot bedrijf (of een andere bedrijfsvorm). Dan rapporteer je vanaf 2027 over het boekjaar 2026.

bezint eer ge begint aan duurzaamheidsrapportage

‘Vanaf het boekjaar 2024, dan heb ik toch nog tijd?’ Ja en nee. Om correct en officieel te rapporteren volgens de CSRD begin je best zo snel mogelijk met systematische dataverzameling. De richtlijn verwacht duurzaamheidsrapportering op basis van het dubbele materialiteitsprincipe. Het is dus geen overbodige luxe om op tijd te starten met deze analyse. Informatie verzamelen lijkt makkelijk, maar alle opgehaalde data moeten ook strategisch relevant zijn – en vertaald worden op bedrijfsniveau. Bovendien moet je interne procedures op gang brengen en nog belangrijker: alle medewerkers meekrijgen in je verhaal. Chop chop, regelen dus die handel.

 

je duurzaamheidsrapportage CSRD-proof maken?  

 

schakel meteen onze csr-consultant in