alles wat je altijd al wilde weten over duurzaamheidsrapporten

19 jul 2023, inke hutse

Duurzaamheid? Don’t believe the hype. Geen meerwaarde voor je bedrijf, hoef je niet op de agenda te zetten. Euhm... gelukkig niet de mening van de gemiddelde Vlaamse ondernemer. Maar wel van sommigen, zo concludeerde Morgane in haar bachelorproef. Tijdens de 11 weken dat ze bij ons stage liep, ging zij op zoek naar een stand van zaken rond duurzaamheidsrapportage en CSRD in de Vlaamse bedrijfswereld. 

make-sense_Blog_duurzaamheidsrapporten_vdkbank-1.jpg

waarom een duurzaamheidsrapport maken?

Voor bedrijven met meer dan 500 werknemers is het antwoord op die vraag onomwonden: omdat je moet van Europa. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht organisaties te rapporteren over de milieu- en menselijke impact van hun activiteiten.


Maar er is nog een motiverender antwoord: omdat een duurzaamheidsrapport een proof point is die je merk een voorsprong geeft. Zowel voor sollicitanten als voor consumenten: 66% van de consumenten beschouwt duurzaamheid als een top vijf-waardefactor. De helft van de Gen-Z'ers (55%) en millennials (54%) onderzoekt de duurzaamheidsinspanningen van bedrijven voor ze een job aannemen.

wat houdt de CSRD-richtlijn in?

De Corporate Sustainability Reporting Directive kadert in de Europese Green Deal om een netto-uitstoot van broeikasgassen te bereiken tegen 2050. Voor nogal wat ondernemingen is het nu 5 voor 12; zij moeten dringend beginnen denken aan een duurzaamheidsrapport:

  • meer dan 500 werknemers: rapportering vanaf 2025 over het boekjaar 2024

  • met meer dan 250 werknemers en/of € 40 miljoen omzet en/of € 20 miljoen in totale activa: rapportering vanaf 2026 over het boekjaar 2025

  • klein of middelgroot bedrijf (of een andere bedrijfsvorm): rapportering vanaf 2027 over het boekjaar 2026

 

enquête rond duurzaamheidsrapport & CSRD

Om zicht te krijgen op de houding die de Vlaamse bedrijfswereld aanneemt ten opzichte van duurzaamheidsrapportering, stuurde stagiaire Morgane dus een enquête uit. 247 respondenten antwoordden, elk goed voor een Vlaamse onderneming. Van de 247 respondenten kreeg niet elke respondent dezelfde vragen, dus de responsgraad wijkt af per vraag.

32 deelnemers komen uit de bouw, 19 uit respectievelijk de industriesector en de voedingssector en 18 respondenten uit de chemie of metaalsector. De overige achtergronden van de respondenten verdelen zich over verschillende sectoren: transport, consultancy, de bankensector, kledingsector, onderwijs …

De deelnemers zijn vooral kmo’s (84%): het gros (115 van 226 respondenten) stelt 10 tot 49 werknemers tewerk. 40 respondenten hebben meer dan 250 werknemers.

make-sense_Blog_duurzaamheidsrapporten_grafiek_verantwoordelijk-csrd.jpg

wie is verantwoordelijk voor duurzaamheid?

Gevraagd naar welke functie of afdeling binnen de onderneming verantwoordelijk is voor duurzaamheid, duidde 30% van de respondenten de CEO aan als verantwoordelijke. Slechts 13% van de deelnemers heeft een duurzaamheidsmanager. Bij de andere bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid bij allerlei functies of is helemaal niemand ervoor bevoegd.

Bij 35% van de bedrijven staan duurzaamheidsdoelstellingen vast op de agenda en behoren ze tot de kern van het bedrijf. 40% heeft duurzaamheidsdoelstellingen vast op de agenda, maar niet als kern. Ongeveer een kwart van de respondenten had duurzaamheidsdoelstellingen slechts tijdelijk of zelfs nooit overwogen om op de agenda te zetten. 1% oftewel drie respondenten (fieuw) zien duurzaamheid als een tijdelijke hype.


make-sense_Blog_duurzaamheidsrapporten_grafiek_CSRD-wetgeving.jpg

kennis CSRD-wetgeving

59 van de respondenten vallen onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Zij moeten dus nu al beginnen denken aan een duurzaamheidsrapport. Van die 59 weet 18% niet wat de wetgeving inhoudt.

Van de bedrijven die (nog) niet onder CSRD vallen, is 47% geïnteresseerd om al een preventief duurzaamheidsrapport op te stellen. De andere helft geeft aan geen sense of urgency te voelen om tot duurzaamheidsrapportering over te gaan. Daarnaast spelen een gebrek aan tijd en/of budget een grote rol. 

digitaal duurzaamheidsrapport volgens GRI

Benieuwd hoe je zo’n rapport dan aanpakt? Hoe het eruit ziet en op welke manier je het kan gebruiken? Dat lees je in de case over aardappelverwerkingsbedrijf Agristo. Voor hen maakten we een digitaal duurzaamheidsrapport volgens de standaarden van het Global Reporting Initiative.

een duurzaamheidsrapport is gewoon slim

Of je onderneming nu verplicht wordt door Europa of niet: een duurzaamheidsrapport is gewoon een slim idee. Om het met de woorden van Simon-Kucher (2022 Global Sustainability Study: The Growth Potential of Environmental Change) te zeggen: ‘Sustainability is much more than a trend for companies – it’s the requirement. Period.’ Zowel consumenten als sollicitanten zoeken ondernemingen die het menen met duurzaamheid. En niks beter dan een goed onderbouwd duurzaamheidsrapport om jouw claims in je communicatie mee te onderbouwen. Period.

 

voel jij ook die sense of urgency en kan je hulp gebruiken?


boek een vrijblijvend gesprek met Dimitri