Communicatiebureaus werven duurzaamheidsexperts

02 mrt 2022, jo van assche

De trend openbaarde zich in de vorm van een interne mail met daarin een oplijsting van Belgische communicatiebureaus die duurzaamheidsexperts in dienst beginnen nemen. We slikten even. Komt de duurzaamheidscommunicatie in ons land in een stroomversnelling? En zo ja, welke impact zullen al die campagnes dan genereren?  

 

Meer ‘talking heads’ over duurzaamheid 

Het antwoord op die vraag hangt af van wat de duurzaamheidsexperts de komende jaren gaan doen. Een verkenning leert dat onze concullega’s meer willen communiceren over de duurzaamheidsstrategieën van bedrijven. Waarschijnlijk is het de taak van de nieuwe experts om de duurzaamheidscampagnes te onderbouwen met de nodige fact & figures. Zo dragen ze dus bij tot de terugdringing van greenwashing.

 Je zou redelijkerwijs kunnen verwachten dat het nieuwe duurzaamheidsdiscours dus ook de nodige veranderingen in de bedrijfspraktijk teweegbrengt. Dat de experts een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de verhalen over de duurzaamheid van producten en/of bedrijven. En dat die duurzame communicatiecampagnes dus zullen leiden tot een meer duurzame praktijk, met duurzame producten en sustainable bedrijfsvoering. Hoera! We mogen inpakken. Onze taak zit erop.

Zit onze taak erop?

Buzzwords 

Helaas. We hebben onze twijfelsMeer nog, we maken ons zorgen over deze nakende niche in de communicatiesector. We vrezen vooral meer content die gonst van buzzwords als de 3Ps van ‘peopleplanet & profit’ (wordt de laatste tijd steeds meer vervangen door ‘prosperity’), klimaatneutraliteit, circulariteit, veerkracht, inclusiviteit, respect, enz. We verwachten dat de bulk van groeiende communicatie zal gaan over de duurzaamheidsstrategieën ansichof dito projecten. En vrezen vooral dat die zelden ingebed zullen zijn in een integraal bedrijfsverhaal. Talk the talk, don’t walk the walk. Zoiets. 

We hebben geen duurzaamheidsstrategie nodig, maar een duurzame strategie.

- Robert Metzke, Global Head of Sustainability van Philips

220301_ms_buzzwords_900x600.jpg

Duurzaamheidsstragiëen zijn out 

Het is nochtans simpel: bedrijven hebben geen nood aan een aparte duurzaamheidsstrategie als ze waken over de duurzaamheid van hun integrale bedrijfsstrategie. Of zoals Robert Metzke, Global Head of Sustainability van Philips het kort en krachtig verwoordt: We hebben geen duurzaamheidsstrategie nodig, maar een duurzame strategie. 

Net daarop zetten we volop in bij make senseGeen gegoochel met drie overlappende Venndiagrammengeschuifel met 3 P’s, of opgeleukte regenbogen van SDG-icoontjes en andere duurzaamheidsmetaforen…Integrale duurzaamheid must sein. Alles of niets. Wij duiken in de ambitie en strategieën van onze klanten en gaan op zoek naar hun positieve impact op de wereld. Wij maken van hun bedrijfsverhaal één verhaal dat niet anders dan een duurzaam verhaal kan zijnEen verhaal dat aangeeft hoe het bedrijf bijdraagt aan de verbetering van mensenlevens, op een tastbare manier.  

 

Koffietje?

Wie met een open blik naar duurzaamheid wil kijken en durft te vertrekken van een wit blad, is bij ons welkom op de koffie. Anderen ook, maar zij krijgen geen chocolade (of toch niet die van Tony). 

De spil in deze vorm van integrale duurzaamheidscommunicatie is een samenhangend verhaal over de toekomst van het bedrijf. Iedereen – klanten, medewerkers, maar ook aandeelhouders – krijgt een antwoord op de vraag: “What’s in it for me?”. En elk een in dat verhaal speelt een rol in het voortbestaan van de bedrijfsactiviteiten. Net daarom voelelke speler zich trots en betrokken. Net daarom gaan mensen zich inspannen om het bedrijf steeds opnieuw heruit te vinden. En precies daarom kan je bedrijf blijven bijdragen aan een betere wereld.  

what's in it for you?

Call us maybe! 

Wil jij weten waarover jouw duurzaamheidscommunicatie het best kan gaan? Heb je lak aan buzzwords? Schakel onze duurzaamheidsexpert Join voor een vrijblijvend (video)gesprek. Hij spit samen met jou de kansen en bedreigingen uit voor je bedrijf. Hij neemt je ambitie en strategie onder de loep en kijkt pragmatisch vooruit naar opportuniteiten voor jouw duurzaamheidscommunicatie mét impact.